Zdroj: http://www.zibynet.cz/teorie-konstrukce/as-interface  •  Vydáno: 4.11.2011 15:58  •  Autor: ZiBy

AS-interface

AS-interfaceJedná se o již běžně používanou datovou sběrnici v průmyslu, a tak se na ni podíváme zblízka.

ASi "Actuator/Sensor Interface" neboli stručně ASinterface, AS-i, je mezinárodně zavedené označení pro systém aktuátorů a senzorů. Na trh byl uveden v roce 1994. Byl vyvinut převážně výrobci snímačů, jako jsou Balluff, Baumer, Elesta, Festo, ifm electronic, LEUZE electronic, Pepperl+Fuchs, SICK, Siemens, TURCK a Visolux. A společně formulovali sběrnicový systém pro propojení binárních senzorů a aktuátorů. Tento systém se vyvíjel v letech 1990 - 1994.

AS-Inetrface je systém master - slave s cyklickou posloupností výzev. V síti je jen jeden řídící Master. Postupně vyzívá všechny periferní účastníky =slavy podle jejich přiřazené adresy. Procedura cyklické posloupnosti výzev je přísně deterministická a chování systému je jednoduše předpovídatelné. Zařízení je napájeno a zároveň komunikuje po dvou vodičích. Tím se značně snižuje množství kabeláže v zařízení.

Telegramy AS-Inetrface jsou krátké, mají jednoduchou strukturu a především mají pevnou délku. V každém cyklu sče mezi mastrem a postupně každým slavem vymění 4 bity užitečných dat. To znamená, že pro probíhající řídící proces jsou mezi dvěma cykly aktuální data k dispozici jak v masteru tak i ve slavu. Informace o délce větší než 4 bity - (analogové údaje nebo parametrizační údaje)se vysílají automaticky, rozdělené v několika cyklech, podle příslušného profilu. Aktuální stav procesu je upravován v masteru a předáván do nadřazené řídící jednotky.

Doba cyklu (sběrnice při plném obsazení systému je 31 resp. 62 slavů) je cca 5 ms. To znamená že aktuální údaje jsou vysílány do nadřazeného řídícího systému každých 5 ms. Tato doba je vyhovující pro většinu řídících systémů pracujících v reálném čase.

AS-Interface je specifikován jako systém soustavy PELV. Tím odpadá nutnost požití ochranného vodiče PE. A tím i náklady na instalaci.

Se zvláštní funkcí "Safety at Work" = bezpečnost při práci, nabízí tento sytém možnost vysílání standardních údajů společně s bezpečnostními údaji pomocí jednoho kabelu. To znamená, že také kabeláž nouzového zastavení stroje nebo zařízení může být relizována přes AS-Interface.I tím se zvyšuje komplexnost instalace a snižují se náklady.

V tomto systému je smaozřejmost i přenos analogových hodnot bez nutnosti použití stíněného kabelu.

Kabel pro přenos AS-Interface je nestíněný dvouvodičový kabel (viz. obr. 1), vodiče nejsou kroucené a kabel není zakončen terminátorem (ukončovací rezistor sběrnice). Po kabelu se zároveň přenášejí data a napájení pro slavy.

Obr. 1. kabel pro AS - inetrfaceASi kabelasinterface

I když kabel není stíněný, integritu dat v průmyslovém prostředí (velmi rušivém) zajišťuje symetrická konstrukce kabelu a kontrolní mechanizmus. Chyby komunikace jsou ojedinělé a při jejich výskytu jsou okamžitě zjištěny a odstraněny opakováním telegramu. Doba cyklu se tím prodlužuje jen o pouhých 0,15ms. Systém je tudíž dostupný i v prostředí velmi zatíženým rušením. Zároveň přesnost plochého kabelu zajišťuje velmi jednoduché připojení slavů. V slavu je přesná drážka pro kabel, vybavena hroty. Tyto je po připojení vpíchnou do izolace kabelu a díky přesnosti se propojí s vodiči kabelu.

Komponenty systému AS-Inetrface jsou vzájemně funkčně slučitelné. Slučitelnost je součástí specifikace a týká se hlavně slavů. každý slave, který vyhovuje specifikaci, může pracovat vzájemně v rámci jedné sítě. tato zásada je dodržena u všech rozšiření a vylepšení systému. První prototypy slavů z roku 1992 mohou být i dnes připojený na libovolný master, vyráběný v současnosti pracuje stejně spolehlivě jako jakákoliv nová komponenta.

Pokračování příště